Zoeken

 
2. Bloeding en bloedverlies PDF Afdrukken E-mail

Tijdens de operatie treedt uiteraard bloedverlies op. Gemiddeld bedraagt dit circa 750 cc, maar meer bloedverlies is zeker mogelijk. Voor de meeste patiënten levert dit geen of weinig hinder op. Indien u wel hinder ondervindt, of indien het bloedverlies groter is, kan het noodzakelijk zijn om na de operatie bloed toe te dienen.

In uitzonderlijke omstandigheden kan een van de grotere bloedvaten van het heupgewricht beschadigd raken en er meer bloedverlies optreden. Theoretisch is het dan denkbaar dat tijdens de operatie een vaatchirurg moet helpen om het probleem op te lossen.

In sommige gevallen is het mogelijk, om vooraf uw eigen bloed af te nemen. Via het preoperatieve spreekuur, bespreekt de anesthesist de mogelijkheden hiervan, en maakt zonodig afspraken met de bloedbank. In de praktijk betekent dit, dat u 2 maal 450 ml bloed geeft, wat bewaard wordt en wat u tijdens of direct na de operatie terug krijgt.

 
< Vorige   Volgende >

2006 Dr. M. Heeg. All rights reserved.