Zoeken

 
Problemen en complicaties na de operatie

Elke operatie, en zeker een grote operatie zoals de Ganz-techniek, heeft risico’s op complicaties. Alhoewel hier vrijwel alle denkbare complicaties genoemd worden, treden deze zelden op. Zij worden hier gemeld om U zo volledig mogelijk te informeren!

 

Welke complicaties kunnen precies optreden:

1. Zenuwuitval
2. Bloeding en bloedverlies
3. Wondinfectie
4. Niet vastgroeien van de botvlakken
5. Spierkrachtverlies
6. Blijvende pijnklachten
7. Optreden van slijtage
8. Trombose
9. Spontane botafzetting
10. Overige complicaties

2006 Dr. M. Heeg. All rights reserved.