Zoeken

 
4. Behandeling van heupdysplasie PDF Afdrukken E-mail

Heupdysplasie wordt in eerste instantie behandeld met een spreidbeugel. Daarvan zijn vele types aanwezig. In onze kliniek wordt een beugel met beweegbare scharniertjes gebruikt, die uw kind meer bewegingsvrijheid geeft (de Dr Visser spreidbeugel). Gemiddeld wordt elke drie maanden een controlebezoek afgesproken en een röntgenfoto vervaardigt. Wanneer de foto goed is, wordt de behandeling gestopt.

Verbeterd de heupdysplasie niet, of onvoldoende en gaat uw kind al lopen, dan kan een loopbeugel aangemeten worden (Hilgenreiner beugel). Deze wordt maximaal tot de leeftijd van 2 jaar gedragen.

Wanneer uw kind ouder dan 2 jaar is en er is dan nog steeds heupdysplasie, dan wordt in eerste instantie afgewacht. Ook op natuurlijke weg, zonder behandeling, kan de heupdysplasie uit zich zelf herstellen of verbeteren. Een beugelbehandeling is op de deze leeftijd niet zinvol. De ontwikkeling van het heupgewricht wordt door middel van röntgenfoto’s gecontroleerd. Wij streven er naar om het heupgewricht op de röntgenfoto normaal of nagenoeg normaal te hebben op de leeftijd van vier jaar, wanneer uw kind naar de basisschool gaat. In eerste instantie wachten we dus af wat moeder natuur zelf doet. Is dit resultaat onvoldoende, dan is verder herstel op de natuurlijk manier niet te verwachten en wordt een operatie geadviseerd. Meestal betreft dit de Pemberton-osteotomie. (Osteotomie is het medische woord voor standverandering van het bot).

       
fig. 28 
 fig. 29
 fig. 30
 fig. 31

Figuur 28: De Pemberton osteotomie. Hierbij word een inkeping gemaakt in het bot vlak boven de heupkop. Vervolgens wordt de inkeping opengewigd, zodat de heupkom dieper wordt, of minder stijl. Uit de bekkenkam wordt een driehoekige botspaan genomen en in de inkeping geplaatst.

Figuur 29: In het rood is de inkeping aangegeven, welke vlak boven de heupkom wordt gemaakt.

Figuur 30: Links is sprake van heupdysplasie en onvoldoende overdekking van de heupkop. Bovendien is een groeistoornis aanwezig van het bovenbeen/heupkop.

Figuur 31: Na de operatie is ter plaatse van de inkeping een botspaan geplaatst, welke met behulp van 2 stalen pennetjes is gefixeerd. Meestal is dit niet noodzakelijk!

 

Het principe van de Pemberton operatie is, dat een inkeping in het bekken wordt aangebracht, vlak boven de heupkop. Dit gedeelte van de heupkom wordt vervolgens in de goede stand over de heupkop gekanteld. De ruimte die dan ontstaat, wordt opgevuld met een spaantje bot uit de eigen bekkenkam. Schroeven zijn meestal niet noodzakelijk en dus is later ook geen nieuwe operatie nodig om deze weer te verwijderen! Aansluitend aan de operatie, wordt een gipsbroek aangelegd, gedurende 6 weken. Uw kind mag hiermee niet staan, of lopen! In ervaren handen is de succeskans groot en hoeft bij circa 90% van de kinderen geen enkele operatie later meer uitgevoerd te worden.

Bij circa 10 % van de kinderen, kan de heupdysplasie niet volledig gecorrigeerd worden door de operatie en is op volwassen leeftijd een Ganz-operatie noodzakelijk. De Pemberton operatie kan uitgevoerd worden tot de leeftijd van circa 7 jaar.

In de periode tussen 7 jaar en volwassen leeftijd, wordt meestal geen operatie uitgevoerd, omdat de succeskansen geringer zijn en beter gewacht kan worden met opereren tot volwassen leeftijd.

 

In een aantal gevallen is een standscorrectie van het bovenbeen noodzakelijk, omdat de heup heel geleidelijk weer uit de heupkom dreigt te draaien. Deze operatie, de variserende osteotomie, of proximale femur osteotomie genoemd, kan vanaf de leeftijd van 2 jaar worden uitgevoerd, en ook op volwassen leeftijd nodig zijn. De nabehandeling op kinderleeftijd bestaat uit een gipsbroek gedurende 6 weken. Bij oudere kinderen en volwassenen, is geen gipsbroek noodzakelijk.

 
< Vorige

2006 Dr. M. Heeg. All rights reserved.