Zoeken

 
Na de operatie: PDF Afdrukken E-mail

De eerste dag na de operatie houdt u bedrust en worden frequente controles uitgevoerd. De fysiotherapeut komt langs om kennis te maken. Pijnstilling wordt zonodig bijgesteld.

De tweede dag mag u uit bed en in de stoel zitten, als de pijn dit toelaat. Aan het eind van de tweede dag, of de derde dag, kan de pijnstilling via het infuus meestal verwijderd worden.

Vanaf de derde dag begint de fysiotherapeut intensiever met oefenen, en op de vierde dag wordt u meegenomen naar de oefenzaal, waar u in de loopbrug kunt oefenen. Wanneer u goede controle heeft over de beenspieren, kunt u lopen met krukken. Indien het noodzakelijk is dat u thuis trap loopt, wordt ook dit geoefend.

De eerste twee dagen zijn vervelende dagen, waarin u nog erg weinig kunt doen. Na de derde of vierde dag gaat het herstel vaak heel snel.

Zodra u zelfstandig en veilig kunt lopen en u geen koorts of wondproblemen heeft, mag u naar huis. Meestal is dit na 4-7 dagen. Voor ontslag wordt nog een röntgenfoto gemaakt om te beoordelen of de stand en correctie goed is.

 

Thuis wordt de fysiotherapie voortgezet. U krijgt een machtiging mee uit het ziekenhuis, en de fysiotherapeut van de afdeling geeft instructies mee voor uw eigen fysiotherapeut en verzorgt de overdracht. De eerste zes weken mag u het bovenbeen niet zelf gestrekt optillen! Bovendien mag u de eerste zes weken niet meer dan 20 kg belasten. De fysiotherapeut oefent dit met u.

Houdt er rekening mee dat u de eerste weken na de operatie hulp nodig kunt hebben bij wassen, aankleden en het aantrekken van sokken en schoenen! Een goedzittende, en instelbare bureaustoel is vaak ideaal voor de eerste weken. Aan het bed worden geen speciale eisen gesteld, behalve dat het makkelijk toegankelijk moet zijn voor u.

 

Vanaf de eerste dag, tot zes weken na de operatie, krijgt u dagelijks een klein prikje om trombose tegen te gaan (Fragmin). Dit wordt u zelf aangeleerd door de verpleging.

 

Controle na 6 weken:

Zes weken na de operatie vindt controle op de polikliniek plaats. Normaal gesproken kunt u dan al goed lopen met krukken en gebruikt u geen of nauwelijks pijnstillers meer, en heeft u al weer een redelijke spierkracht opgebouwd. Fietsen op een hometrainer, of, indien u al volledige controle over het been heeft, een gewone fiets is een uitstekende oefening! Zodra u zich hiertoe in staat voelt, mag u dit na e operatie gaan oefenen!

De wond wordt beoordeeld, en de beweeglijkheid en spierkracht van uw heup wordt getest. Op een röntgenfoto wordt beoordeeld of de stand nog steeds goed is, en of het bot al aan het aangroeien en genezen is. Meestal krijgt u het advies om de krukken in de loop van enkele weken af te bouwen, en mag u volledig belasten en ook weer autorijden. Indien uw fysiotherapeut nog vragen heeft, is het handig deze schriftelijk mee te nemen.

 

Controle na 12 weken:

 

Dezelfde controles worden uitgevoerd en een nieuwe röntgenfoto wordt gemaakt. Meestal is het bot nagenoeg volledig aangegroeid, soms duurt dit iets langer en wordt een tussentijdse controle afgesproken. In de praktijk kunnen de meeste mensen rond dit tijdstip na de operatie in en rond huis goed lopen zonder krukken, maar gebruiken zij de krukken soms nog tot steun voor de langere afstanden. Het kan wel 6 tot 9 maanden na de operatie duren, voordat uw spierkracht weer volledig normaal is. De verdere controles zijn normaliter op de volgende tijdstippen na operatie:

6 maanden

12 maanden

2 jaar

5 jaar

8 jaar

10 jaar

 

Deze controles zijn bedoeld om te kunnen beoordelen hoe het met u gaat, en om eventuele slijtage in het heupgewricht te kunnen vaststellen. Ook als u van verre komt, blijven deze controles zeer wenselijk! Indien u verhuisd, ontvangen wij dan ook graag een verhuisbericht! Wij hechten er zeer veel waarde aan, om het resultaat van de operatie op langere termijn te kunnen vaststellen en andere patienten steeds beter te kunnen adviseren!!

 

2006 Dr. M. Heeg. All rights reserved.